Giải pháp hàn bình gas dân dụng và công nghiệp

Dây chuyền hàn bình gas LPG gồm 3 thiết bị hàn chính để thực hiện 4 đường hàn trên một bình gas hoàn thiện:
- Máy 1: Hàn chân van bình gas
- Máy 2: Hàn chân đế và quai xách bình gas
- Máy 3: Hàn thân bình gas

  

  

  

Máy 1: Thiết bị hàn chân van

  

Hàn chân van với thân trên của bình gas
Quy trình hàn: hàn tự động dưới lớp thuốc
Tốc độ hàn: 65cm/phút
Thời gian chu kỳ hàn: 25giây
Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30 giây
Năng suất hàn: khoảng 60 sản phẩm/giờ
 

Máy 2: Thiết bị hàn đế và quai xách

Hàn đế với thân dưới và hàn quai xách với thân trên bình gas
Quy trình hàn: MAG
Tốc độ hàn: 100cm/phút
Thời gian chu kỳ hàn: 45giây
Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30giây
Năng suất hàn: khoảng 40 sản phẩm/giờ
 

Máy 3: Thiết bị hàn thân bình gas

Hàn hai nửa thân bình gas với nhau
Quy trình hàn: hàn tự động dưới lớp thuốc 1 hoặc 2 dây
Tốc độ hàn: 115cm/phút
Thời gian chu kỳ hàn: 50 giây
Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30giây
Năng suất hàn: khoảng 40 sản phẩm/giờ

 

Hình ảnh mối hàn đạt được

 


Related News

Giới thiệu quy trình gia công và các máy móc thiết bị cần thiết để sản xuất một cột tháp điện gió. Dây chuyền tương tự đã được các kỹ sư của HAKUTA lắp đặt và chuyển giao thành công cho công ty tháp UBI - Hải Dương.