HAKUTA độc quyền phân phối sản phẩm của DAMA - Đài Loan