Dịch vụ

Công ty chúng tôi có dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị phục vụ quý khách hàng đối với các thiết bị do chúng tôi cung cấp nhưng đã hết thời hạn bảo hành cũng như các thiết bị do các nhà cung cấp khác cung cấp. Chúng tôi cam kết đưa tới quý khách hàng phương án sửa chữa kinh tế nhất, hiệu quả cao nhất, bảo hành lâu nhất. 
- Bảo dưỡng máy thủy lực
- Bảo dưỡng máy cắt gas - ooxxy, plasma CNC
- Bảo dưỡng dây chuyền sản xuất
...
11/08/2014
Công ty chúng tôi có dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị phục vụ quý khách hàng đối với các thiết bị do chúng tôi cung cấp nhưng đã hết thời hạn bảo hành cũng như các thiết bị do các nhà cung cấp khác cung cấp. Chúng tôi cam kết đưa tới quý khách hàng phương án sửa chữa kinh tế nhất, hiệu quả cao nhất, bảo hành lâu nhất.
- Sửa chữa máy hàn
- Sửa chữa máy cắt
- Sửa chữa máy công cụ
- Sửa chữa máy CNC
...
11/08/2014

Xem nhiều

Công ty chúng tôi có dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị phục vụ quý khách hàng đối với các thiết bị do chúng tôi cung cấp nhưng đã hết thời hạn bảo hành cũng như các thiết bị do các nhà cung cấp khác cung cấp. Chúng tôi cam kết đưa tới quý khách hàng phương án sửa chữa kinh tế nhất, hiệu quả cao nhất, bảo hành lâu nhất. 
- Bảo dưỡng máy thủy lực
- Bảo dưỡng máy cắt gas - ooxxy, plasma CNC
- Bảo dưỡng dây chuyền sản xuất
...
Công ty chúng tôi có dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị phục vụ quý khách hàng đối với các thiết bị do chúng tôi cung cấp nhưng đã hết thời hạn bảo hành cũng như các thiết bị do các nhà cung cấp khác cung cấp. Chúng tôi cam kết đưa tới quý khách hàng phương án sửa chữa kinh tế nhất, hiệu quả cao nhất, bảo hành lâu nhất.
- Sửa chữa máy hàn
- Sửa chữa máy cắt
- Sửa chữa máy công cụ
- Sửa chữa máy CNC
...