Giải pháp

Giới thiệu quy trình gia công và các máy móc thiết bị cần thiết để sản xuất một cột tháp điện gió. Dây chuyền tương tự đã được các kỹ sư của HAKUTA lắp đặt và chuyển giao thành công cho công ty tháp UBI - Hải Dương.
18/08/2014
Quy trình hàn bình gas công nghiệp và dân dụng với đồ gá chuyên dụng
13/08/2014

More views

Giới thiệu quy trình gia công và các máy móc thiết bị cần thiết để sản xuất một cột tháp điện gió. Dây chuyền tương tự đã được các kỹ sư của HAKUTA lắp đặt và chuyển giao thành công cho công ty tháp UBI - Hải Dương.
Quy trình hàn bình gas công nghiệp và dân dụng với đồ gá chuyên dụng