Autowel NICE –XXX-DP PLASMA là dòng máy cắt PLASMA sử dụng công nghệ IGBT, công nghệ tiết kiệm điện với hiệu suất làm việc cao nhất hiện nay.

Máy sử dụng hồ quang PLASMA kết hợp với khí nén để cắt đứt và thổi sạch mạch cắt kim loại dẫn điện.

Loại

Thiết bị

 

NICE-80(100,130)DP

 

Nguồn cắt

 

80A

 

100A

 

130A

 

1

 

 Mỏ cắt

 

P-80

 

8M

 

Cáp mát

 

14SQ

 

3M

 

Chụp khí

 

1.5mm

 

1.8mm

 

1

 

Điện cực

 

P-80

 

1

 

Chụp bảo vệ

 

P-80

 

1

 

Vòng dẫn hướng

 

P-80

 

1