Công nghệ điều khiển Inverter I.G.B.T chu kỳ làm việc 60% tại dòng max 200A

Công suất dòng hàn Tig: 5.8KVA

Công suất dòng hàn MMA: 5KVA

Phạm vi dòng hàn: Tig 10~180A

Phạm vi dòng hàn: MMA 10~140A

Điện áp hàn: 18 V

Khả năng cách ly F, cấp độ bảo vệ IP 23.

Khí cấp trễ: 1,3,5 giây.

Trọng lượng khoảng: 11 kg

Kích thước: 155×300×240 mm