Dây chuyền bao gồm Máy khoan thép hình V630 và máy cưa VB1250, đáp ứng được công suất sản xuất cao nhất đối với khách hàng gia công kết cấu thép hình. Máy tích hợp đầy đủ các chức năng Phay, Dập dấu, Khoan, Khắc dấu trên cả 3 mặt thép hình và cưa với kích thước bất kỳ, kể cả cưa góc nghiêng.
Dây chuyền hoạt động hoàn toàn tự động, chỉ cần nhập chương trình, ấn START.
VOORTMAN V630/1000VOORTMAN V630/1250
Operating range
Kích thước phôi

mm
inch
450 x 1.050 
18 x 41
600 x 1.250 
24 x 49
Positioning weight
Khối lượng phôi

kg
lbs
13.200 
29,100
19.800
43,650
Drilling and positioning
Truyền động khoan và di chuyển vị trí

 Servo motorsServo motors
Positioning speed X
Tốc độ trục X

m/min
f/min
42
138
42
138  
Positioning speed Y
Tốc độ trục Y

m/min
f/min
35
115
35
115  
Positioning speed Z
Tốc độ trục Z

m/min
f/min
35
115
 35
115
Drilling units
Số trục chính

 33
Nominal power
Công suất mỗi trục chính

kW
Hp  
30
40
30
40  
Speed
Tốc độ quay trục chính

rpm0 - 2.500 stepless0 - 2.500 stepless
Tool changer
Tự động thay dao

 3 x 53 x 5
Drill holder
Loại chuôi dao

 SK40SK40
Drill diameter
Đường kính lỗ khoan

mm
inch
5 - 42
13/64 - 1-9/16
5 - 42
13/64 - 1-9/16  
Thread tapping
Đường kính Ta rô
inchM6 - M30
1/4 - 15/16  
M6 - M30
1/4 - 15/16  
Cabin weight
Khối lượng máy
kg
lbs
12.000
26,450
14.000
30,800