Uncategorized

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VIKOR ĐẦU TƯ NHÀ MÁY THÉP

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN VIKOR ĐẦU TƯ NHÀ MÁY THÉP

Công ty Tôn Vikor ra đời với sự dẫn dắt của Tổng giám đốc Phạm Kim Tuyền. Trụ sở văn phòng đặt cùng nhà máy sản xuất tại:  đường Ngô Gia Khảm. KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tính đến năm 2020. Công ty cổ phần Tôn Vikor...

Khách hàng

Liên hệ

Chúng tôi

Vị trí

Scroll to top